Algemene Voorwaarden

Royal Baby Spa

Baby Spa en Wellness | Hydrotherapie | Baby Massage | Baby Yoga

Versie maart 2024

Heeft u zowel telefonisch als digitaal of via elk ander vorm een afspraak gemaakt bij Royal Baby Spa, dan bent u automatisch akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden.

Royal Baby Spa is een spa voor baby’s vanaf twee weken tot en met 12 maanden oud. Wij verlenen diensten als hydrotherapie ook wel bekend als floaten, babymassage & baby yoga aan. Royal Baby Spa biedt geen medische babymassage aan en ontvangt ook geen prematuur en dysmatuur geboren baby’s. Vroeg geboren baby’s zijn welkom bij Royal Baby Spa vanaf de “gecorrigeerde leeftijd”.

1. Gegevens Royal Baby Spa

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

3. Toepasselijkheid

4. Tarieven

5. Annuleren/ Te laat komen/ No-Show

6. Herroepingsrecht

7. Deelname

8. Wijziging tijdstip in samenspraak met Royal Baby Spa op dezelfde dag

9. Beeldmateriaal

10. Cadeaubon

11. Geheimhouding/privacy

12. Aansprakelijkheid

13. Betalingsvoorwaarden

14. Copyright

15. Klachtenregeling

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

17. Tot slot